Skolor i Gällivare hotas

Gällivare kommuns tätorter hotas av skolnedläggningar i takt med att befolkningen minskar. I dagsläget finns det inga alternativ, enligt politiker i den ansvariga nämnden.
Befolkningnen i Gällivare minskar och de senaste åren har endast cirka 140 barn fötts i kommunen. Moderaten Eva Alriksson, vice ordförande i barn-, utbildnings- och kulturnämnden, vill se tätorterna Gällivare, Malmberget och Koskullskulle som en enda enhet. Hon vill att de små skolorna ska finnas kvar för de yngre eleverna. - Det finns inga alternativ till skolnedläggning. Samtidigt måste vi jobba med att få en inflyttning och att fler barn föds i kommunen, säger Eva Alriksson. Något nedläggningsbeslut är ännu inte fattat i barn- utbildnings- och kulturnämnden.