Bristande arbetsmiljö på Börjes

Börjes i Tingsryd hotas av ett vite på 50 000 kronor för brister i arbetsmiljön.
Enligt Arbetsmiljöinspektionen saknas flera mekaniska hjälpmedel i butiken, och som det är i dag så riskerar de anställda att skada sig eller bli sjuka. Även säkerheten vid skivningsmaskinerna i delikatessen måste ses över. Börjes har fram till i mitten av januari på sig att rätta till de här bristerna.