Slut med kalkning av skogar och sjöar

Ett framgångsrikt försök att stoppa försurningen av skogsmark i Västra Götaland läggs ner tillsvidare av Skogsstyrelsen. Anledningen är att regeringens förslag till statsbudget inte ger några pengar till att fortsätta verksamheten som pågått på försök i tio år.
Försöket går ut på att kalk och aska sprids över våtmarker, små vattendrag och ren skogsmark i stället för att man regelbundet kalkar direkt i sjöarna. Idag lyfter den sista helikoptern för att sprida aska. Men nu läggs försöksverksamheten på is tillsvidare. Skogsstyrel sen väljer att i stället satsa pengar på information och rådgivning till skogsägare, om vikten av att återföra aska till skogen när grenar och trädtoppar använts som bioenergi.