Ingen barnomsorgspeng i Göteborg

Det blir som väntat ingen barnomsorgspeng i Göteborg. Det borgerliga förslaget röstades ner igår i kommunstyrelsen.
En barnomsorgspeng, som föräldrar förfogar över, skulle uppmuntra nya barnomsorgslösningar, menar den borgerliga oppositionen. Men den politiska majoriteten anser att förskoleplaneringen bara skulle försvåras, och resurser flyttas från svaga till starka.