Glesbygdsbutik blomstrar

Flera små butiker i glesbygden har tvingats stänga på senaste tiden men butiken i Gottne lever upp sedan ungt par tagit över ansvaret.
Johanna Näslund, 20, år och sambon Fredrik Näslund, 27, har sedan två månader drivit butiken i Gottne som ägs av en ekonomisk förening. Och siffrorna pekar redan uppåt. Men butiken i Gottne är inte helt representativ för butiker i glesbygd. På kort tid har två glesbygdsbutiker försvunnit i Örnsköldsvikstrakten. Butikerna i Nyliden och Kubbe har tvingats stänga av ekonomiska skäl. Men det unga paret i Gottne har framtidstro och menar att man måste våga satsa för att ha möjlighet att bo kvar i glesbygden.