Snabba elever kan få gymnasiekurser i grundskolan

Från och med hösten 2005 kan uppsalaelever få läsa gymnasiekurser redan i grundskolan.
- Eleverna lär sig i olika takt och följer inte skolornas tidsplan. Både grundskolan och gymnasieskolan måste bli mer flexibla än de är i dag, säger Björn. Bylund på Uppsala kommun. Kommunen vill att elever som har lärt sig det de ska ska få läsa gymnasiekurser redan i grundskolan. Det gäller främst kurser i matematik, svenska och engelska. När eleverna börjar gymnasiet ska de slippa de kurserna där och antingen komma snabbare igenom gymnasiet eller börja läsa universitetskurser. Enligt Björn Bylund har Tensta i Stockholm redan börjat med det här sytemet. Han tror att ett pilotprojekt i Uppsala skulle kunna startas redan under 2005. På Tiundaskolan är det få elever som säger till Upplandsnytt att de skulle vilja läsa gymnasiekurser. Men skolans rektor, Ylva Nilsson, tror på förslaget. Hon tror att det kunde vara möjligt att genomföra om elever från flera grundskolor kunde läsa gymnasiekurserna ihop så att grupperna blev stora nog. Och hon menar att det är viktigt att ge utmaningar till de elever som har det lätt för sig, och att något sånt här skulle kunna kännas mer meningsfullt för dem än vanliga extrauppgifter. - Skillnaden är att man gör något som man ändå ska göra längre fram. Det blir en utmaning som man dessutom får papper på att man har genomfört. Kontakta reportern: Lisa Helgesson