SL-kortet blir dyrare i förslag till besparingar

En höjning av SL-kortet med minst hundra kronor i månaden är ett av förslagen som utarbetas för att minska Stockholms läns landstings budgetunderskott. Det skriver Svenska Dagbladet idag.
Dessutom kan ambulanstransporterna komma att beröras av besparingarna. Det handlar om indragning av akutbilar, ingen extra ambulanshelikopter, färre ambulanskörningar och eventuellt kan landstinget börja ta betalt för vissa ambulanskörningar. Enligt Svenska Dagbladet finns också St Eriks ögonsjukhus med på sparlistan och riskerar att läggas ner. Verksamheten skulle då flyttas till Karolinska sjukhuset. Som Radio Stockholm har berättat tidigare diskuterar landstinget också att slopa vårdgarantin och att lägga ner akutsjukhusen i Norrtälje och Södertälje.