Sammanslagning av polismyndigheter går vidare

Polisen i Blekinge, Kalmar och Kronoberg går nu vidare med planerna på att slå ihop dom tre myndigheterna. Länspolismästarna i dom tre länen har tillsammans med polisstyrelsernas ledning fått i uppgift att ta fram ett underlag till en utredning kring hur ett eventuellt samarbete skulle kunna se ut.
Det underlag som länspolismästarna nu tillsammans med styrelsernas ledning fått i uppgift att ta fram ska ligga till grund för om dom tre polisstyrelserna efter nyår kommer att påbörja en utredning kring vad ett samarbete skulle innebära. Redan nu har polismyndigheterna bestämt sig för att påbörja samarbete kring bland annat radiokommunikation och kriminalteknisk verksamhet.