Få har kunskaper om pensionsval

Bara 14 procent av de privatanställda arbetarna i Västra Götaland anser att de har tillräcklig kunskap för att kunna göra egna pensionsval.

Dessutom anser hela 71 procent att staten har störst ansvar för pensionerna, trots att dagens

pensionssystem bygger på det individuella ansvaret. Det visar en undersökning som omfattar cirka 3300 anställda som AMF låtit göra.

I undersökningen uppger också 46 procent av de tillfrågade att de saknar tillräcklig kunskap för att kunna fatta beslut om det egna pensionssparandet.