Dömda slipper fängelse

Om dömda brottslingar håller sig undan tillräckligt länge slipper de sitta av sitt fängelsestraff. Det gäller till exempel en man, som dömdes till fängelse av Gällivare tingsrätt för fem år sedan. Brottet är nu preskriberat och mannen behöver inte sitta av straffet.

– Det är ett litet antal, dömda till fängelse, som varje år undgår att få sitt straff verkställt på grund av att de håller sig undan rättvisan tillräckligt länge och får verkställigheten av straffet preskriberad.

– Sådan är vår lagstiftning dessvärre och det kan tyckas stötande, men så är reglerna och därför får vi efterleva dem, säger Kriminalvårdens chef för Region Nord Svante Lundqvist.

Det här gäller dock enbart personer som dömts i sin frånvaro till kortare fängelsestraff för mindre allvarliga brott, till exempel lindrigare misshandel, stöld och tillgreppsbrott och mindre narkotikabrott. För grövre brott är som regel personen redan häktad.

Det kan finnas flera skäl till att dömda håller sig undan rättvisan, till exempel att de flyttat utomlands, avlidit eller att polisen inte fått tag på dem. Men trots allt är det inte många som slipper fängelse.

– Vi har tusentals domar varje år och här handlar det om några tiotal. Man kan nog säga att Kriminalvården i nästintill samtliga fall, där personer dömts till fängelse också verkställer den påföljden, säger regionchef Svante Lundqvist.                                                   

Niklas Jälén, SR Norrbotten
niklas.jalen@sr.se