KarlsKrona

Förhandlar om budget

Femklövern och socialdemokraterna har inlett samtal för att om möjligt enas om en gemensam budget för Karlskrona kommande år.

Kommunstyrelsens ordförande, K-G Svensson (M), klubbade igenom femklöverns budgetförslag under ett kaosartat möte i kommunstyrelsen i förra veckan, trots att det saknades majoritet för den.

Direkt efter kontaktade han socialdemokraterna för att inleda förhandlingar om ett gemensamt budgetförslag.

Enligt det oppositionsrådet Christina Mattisson (S) har ett möte ägt rum och ytterligare ett är bestämt, inför kommunfullmäktiges sammanträde den 27 augusti då budgeten ska klubbas igenom.