Tvist om arenanamn

Företrädare för Endre backe ideella förening är irriterade på Gotlands kommun för att kommunen använder i stort sett samma namn på den tänkta nya storarenan på Hällarna som på den hall som planeras på Endre backe.

Alf Johansson, ordförande i Endre backe ideella förening, påpekar i ett brev till kommunen att man har varumärket "Gotland arena" registrerat och godkänt hos Patent- och Registreringsverket.

När nu kommunen använder namnet "Gotlands arena" - så är det mycket lätt att det blir en sammanblandning, anser Endre-föreningen, eftersom det bara är ett "s" som skiljer i namnen.

"Vi vill att Gotlands kommun upphör att använda Gotlands arena, eftersom sammanblandningen är uppenbar. Senast 12 oktober vill vi ha en bekräftelse på att kommunen ändrat på namnet", skriver Endre-föreningen i sitt brev till kommunen.