Miljörapport om Gustavsvik

Turerna kring upplevelsebadet Gustavsvik i Örebro är nu över, det konstaterade miljönämnden i Örebro. Det var under förra hösten och vintern som bakterier påträffades i badet och det medförde badförbud under två perioder. Hur bakterierna kom dit råder det fortfarande delade meningar om.
Miljökontoret har tagit fram en rapport där dokumenterar allt som hänt i frågan. Enligt Lisbeth Jansson, socialdemokrat och ordförande i miljönämnden, är diskussionen därmed avslutad. Både socialstyrelsen och länsstyrelsen har fått förfrågningar om de vill utreda saken vidare, men nån sån utredning kommer troligen inte att göras, eftersom det i efterhand är svårt att ta reda på varför bakterierna fanns i vattnet. Idag är badvattnet på Gustavsvik helt utan anmärkning.