Bra ryggmärgsrehab

Ryggmärgsskaderehabiliteringen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har blivit granskade och fått mycket bra resultat från det internationella granskningsorganet CARF.

- Vi har genomgått en kvalitetssäkring och det blev väldigt bra resultat. Man går igenom all verksamhet och ser att man utför den på rätt sätt och att det är hög kvalité, säger Carl Molander, verksamhetschef på rehabiliteringsmedicin vid Akkis.

CARF undersökte också förbättringsförmågor, var det något som ni skulle förbättra?

- Det fanns detaljer men det var inga större saker. Inom vissa områden måste vi bli tydligare, tillexempel att jobba med hemsidan och annat som kan underlätta för allmänhetens insyn i arbetet och vad vi kan prestera och erbjuda, säger Carl Molander.