Lycksele

Heltidssjuk utan hel sjukersättning

Sjukersättning för bara 25 procents arbete trots sjukskrivning på heltid – det är vad gruvarbetaren Kurt Kriström i Kristineberg får. Reglerna för övergång från tidsbegränsad sjukersättning är det som ställer till det.

Problemen uppstod i vintras när Kurt, som i fyra år haft sjukersättning efter en arbetskada, börjat på ett anpassat arbete på 25 procent. Då hörde Försäkringskassan av sig och sjukersättning drogs in med motiveringen att Kurt var frisk.

Men Bolidens läkare konstaterade att Kurt blivit sämre och sjukskrev honom på heltid. Försäkringskassan godkände den sjukskrivningen, men betalar bara ut 25 procent i ersättning, eftersom hans inkomst den senaste tiden bara varit just 25 procent. Det betyder 168 kronor om dagen före skatt. 

Överklagar
Anledningen är reglerna i sjukförsäkringen för en övergång från tidsbegränsad sjukersättning, när man beräknar den sjukpenningrundande inkomsten, som säger att man inte kan behålla den gamla inkomsten. Och det här är något som drabbar framförallt de som är helt arbetslösa eftersom de då får noll i inkomst.

Nu är inte sista ordet sagt Kurt har överklagat Försäkringskassans hantering av ärendet. Försäkringskassan säger till P4 Västerbotten att ett enskilt ärende som det här inte kan kommenteras, men att reglerna har följts och att Försäkringskassan välkomnar en omprövning av ärendet.