Östergötland

Många fartsyndare utanför skolor

Nu i veckan genomför NTF hastighetsmätningar utanför många av landets skolor. Bakgrunden är att många rektorer uttryckt oro inför det stora antalet fortkörare. 

– Om man kör för fort är risken att döda ett barn väldigt stor, säger Cege Sjöström på NTF, som idag befinner sig utanför Hagaskolan i Norrköping. 

Han säger också att skillnaden mellan att köra i 30 och 50 kilometer i timmen är betydligt större än vad många tror.

– Överlevnaden är sådan att om man kör på någon i 30 kilometer i timmen överlever nio av tio, men i 50 dör nästan nio av tio.

Inom NTF anser man därför att hastighetsbegränsningen bör ligga på 30 kilometer utanför samtliga skolor i landet, men så är det inte idag. Utanför Hagaskolan i Norrköping till exempel är det tillåtet att köra i 50

– Framförallt vid en så här trafikerad gata bör det vara 30, säger Cege Sjöström.

En sänkning till 30 har också diskuterats inom kommunen som kommer att få ta del av resultaten av NTF:s mätningar. 

Viktor Levander
viktor.levander@sr.se