Luleå

Kommunen vaccinerar nyckelgrupper

Luleå kommun har utsett flera personalgrupper som ska få gratis vaccin mot svininfluensan om staten inte betalar alla. Det rör sig om cirka 3 000 av totalt 7 500 kommunanställda. Det gäller de som arbetar inom äldreomsorgen, inom vården, de som sköter distributionen av vattnet i Luleå och anställda inom räddningstjänsten.

- Det är verksamheter som absolut måste fungera, så om inte staten går in och betalar direkt eller genom att ge pengar till landstinget, så ska kommunen ge gratisvaccin till de här riskgrupperna, säger kommunalrådet Karl Petersen (S).

- Nu sitter vi i kommunen och väntar på vad regeringen och Sveriges kommuner och landsting SKL, ska komma fram till. De diskuterar just nu vem som ska ha betalningsansvaret för vaccinering i Sverige.

Inger Marklund SR Norrbotten