Krokoms kommun bedriver olaglig hotellverksamhet

Krokoms kommun bedriver olaglig hotellverksamhet eftersom man hyr ut nio rum utan att ha polistillstånd. Det säger Näringslivets konkurrenskommission som är en expertgrupp för organisationen Det Nya Sverige.
Expertgruppen ska granska kommunernas lagöverträdelser och när det gäller Krokom anser man att kommunen också snedvrider konkurrensen gentemot det privata närignslivet som också vill hyra ut rum. Att de tinte finns några privat alaternativ i Trångsviken och i Krokom där kommunen hyr ut menar kommissionen är midnre viktigt. turister är beredda att åka en bit och i en så stor kommun bör det finnas kommunikationer.