Köping

Två blir en på Köpings lasarett

Om en vecka slås två mindre vårdavdelningar på Köpings lasarett ihop till en större. Den nya avdelningen ska ha 28 vårdplatser och vara inriktad på akut strokevård och rehabilitering av strokepatienter.

Samtidigt skapas fyra nya platser för vård i livets slutskede. Sammantaget får lasarettet lika många vårdplatser som tidigare.

Katarina Heidvall, verksamhetschef på Köpings lasarett, skriver i ett pressmeddelande att fördelen med sammanslagningen är att kompetensen, som idag finns spridd, koncentreras till en avdelning.

Patrik Åström
patrik.astrom@sr.se