Asylsökande barn mår allt sämre

Det så kallade flyktingbarnteamet i Göteborg tar nu emot allt fler remisser om asylsökande barn som mår psykiskt dåligt. Barnen är rädda efter att ha fått avslag och besked om att de måste återvända till det hemland de flytt ifrån.

 – Det kan vara till exempel kristna irakier, men vi har också en del människor från forna Jugoslavien, framförallt Kosovo med en övervikt för romer från Kosovo som är livrädda för att återvända.

Flyktingbarnteamet i Göteborg är ett samarbete mellan barn- och ungdomspsykiatrin och barnmedicin och har funnits i cirka ett år.

Sofia Olausson och de andra i teamet träffar barn i alla åldrar som mår psykiskt dåligt.

– Små barn kan till exempel bli stökiga, jobbiga, ledsna och klängiga på sina föräldrar.

– Större barn liknar mer vuxna på det sätter att de utvecklar depression, har ångest och ont överallt, hjärtklappning, mardrömmar och sömnsvårigheter.

Men att hjälpa barnen som ska avvisas är inte lätt, säger Sofia Olausson.

– De mår ju dåligt på grund av yttre omständigheter som vi inte kan ändra på.

– Det man får försöka är att stötta så att de orkar dag för dag att gå vidare och försöka så att de inte tänker på det stora problemet hela tiden.

Sofia Olausson menar att det är viktigt att barnen får lite pauser och att de kommer till skolan och får göra aktiviteter.

– Att dagen blir strukturerad så de inte går ned sig i den här oron.