Finansmarknadsminister Mats Odell:

Bra om Swedbank klarar sig utan garanti

Genom att samla på sig mer pengar vill Swedbank kunna lämna det statliga garantiprogrammet som banken varit beroende av under finanskrisen. Att Swedbank nu vill stå på egna ben är något som tolkas positivt av finansmarknadsminister Mats Odell.

– Det här är ett tecken på att finansmarknaderna börjar stabiliseras och friskna till. Om Swedbank nu klarar sin upplåning utan statliga garantier så är det väldigt positivt, säger Mats Odell.

För andra gången på ett knappt år fyller Swedbank på med nya pengar, banken vänder sig i första hand till sina ägare med de fristående Sparbankerna och Folksam i spetsen och ber dem att pumpa in pengar i utbyte mot fler aktier i banken.

Med de nya pengarna ska Swedbank inte längre behöva ha staten som garant när banken vill låna upp pengar på kreditmarknaden, säger vd Michael Wolf, som dock inte kan säga exakt när man kan lämna det så kallade garantiprogrammet.

– Det får vi se, det är ett arbete som kommer att ta viss tid, säger Michael Wolf.

Varför är det viktigt för er att inte vara med här?

– Det är viktigt att det inte uppstår en perception (uppfattning) om att vi till belastning för skattebetalarna. Under de första sex månaderna betalar vi 780 miljoner kronor för att ha tillgång till den här garantin, säger Michael Wolf.

Hur mycket värre kan det bli i Baltikum?

– Vi tror att kreditförlusterna kommer att avta i ökningstakt under andra halvåret. Det finns ingenting som har förändrat vår syn på det, säger Michael Wolf.

Läget i Ukraina och Baltikum är fortfarande svårt för Swedbank. Kreditförluster som ökar och ekonomier i nästan fritt fall.

Men situationen är ändå bättre än den var för bara ett halvår sedan för Swedbank och det förklarar viljan att nu stå på egna ben igen, säger Rodney Alfvén, bankanalytiker på Cheuvreux.

– I Baltikum och Ukraina är det nattsvart men banken har haft resurser att kunna ta hand om problemen och det gör man också, säger Rodney Alfvén.

Att kreditmarknaderna nu ser ut att börja fungera bättre igen kan också innebära bättre lånevillkor för Swedbanks kunder, tror finansmarknadsminister Mats Odell.

– Ju mer normal situationen bli och ju mer konkurrensen börjar fungera desto starkare press blir det också på marginalerna, säger Mats Odell.

Magnus Thorén
magnus.thoren@sr.se