Banverket utreder ny tågsträcka

Banverket utreder nu förutsättningarna för en ny tågsträcka mellan Blekinge och Malmö, den så kallade Skånediagonalen.
Projektet finns inte med i Banverkets ordinarie investeringsplan, men ett nytt EU-projekt, det så kallade Baltic Gateway, öppnar nu för möjligheten att utreda sträckan. Ett förslag är att tågen ska gå från Karlskrona via bland annat Kristianstad flygplats till Malmö. Tanken är att sträckan ska trafikeras av snabbtåg som går mellan 200 och 250 kilometer i timmen.