رویدادهای ایران

نخستین وزیر زن در تاریخ جمهوری اسلامی

رسانه های سوئد خبری را درمورد احتمال حضور وزرای زن در کابینه ی محمود احمدی نژاد منتشرکرده اند. احمدی نژاد که با وجود ادامه ی اعتراضات مردم به تقلب انتخاباتی و ریاست جمهوری او، به کار خود ادامه می دهد، شش تن از وزرای کابینه ی خود را معرفی کرده که دو تن از آنها زن هستند. مرضیه وحید دستجردی به عنوان وزیر بهداشت و فاطمه آجرلو به عنوان وزیر رفاه.

محمود احمدی نژاد باید حداکثر تا دو روز دیگر اعضای هیئت دولت خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. او گفته است که تا دو روز دیگر یک وزیر زن دیگر را نیز معرفی خواهدکرد. این برای اولین باردر تاریخ جمهوری اسلامی ست که زنان، مقام وزارت پیدامی کنند. پیش ازاین در دولت محمدخاتمی، معصومه ابتکار مقام معاون وزیر و رئیس سازمان محیط زیست را به عهده داشت.

از خبرهای دیگر در رابطه با ایران، آغاز کار رئیس جدید قوه ی قضائیه است. رئیس جدید، صادق اردشیر لاریجانی، برادر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ست.  
خبر دیگر توقیف موقت روزنامه اعتمادملی متعلق به مهدی کروبی ست که اخیرا با انتشار نامه ای، تجاوز به دختران و پسران بازداشت شده را افشاکرد.  دررابطه با این روزنامه اضافه کنیم که قراربود درروزشنبه، مخالفان کروبی دربرابراین روزنامه اجتماع کنند، اما این اجتماع صورت نگرفت و کروبی نیز که از موافقان خود برای اجتماعی دیگر در برابر دفتر روزنامه در روز دوشنبه دعوت کرده بود، اعلام کرد که به دلیل عدم اجتماع مخالفان، اجتماع موافقان نیز برگزارنخواهدشد، اما بااین حال نیروهای انتظامی برای جلوگیری از تجمع احتمالی مردم، دربرابر دفتر روزنامه و خیابانن های اطراف آن مستقر شده اند.
روز گذشته سومین جلسه ی محاکمه عمومی بازداشت شدگان رویدادهای اخیر نیز برگزارشد.