LÄNET

Dålig tillgång på ripa

Tillgången på ripa är dålig, det visar årets inventering som idag redovisas på Länsstyrelsens hemsida.

Överlag är det färre antal ripor jämfört med förra året och dessutom under medelvärdet för det senaste tioåren.

I Stekenjokk har trenden vänt. Det är fler ripor än förra året och föryngringen har tagit fart, men det är från en väldigt låg nivå.

Beslutet om det blir någon ripjakt eller inte tas vid Länsstyrelsen i morgon.