Västeråspolitiker nominerad till EU-parlamentet

Socialdemokraternas distriktsstyrelse i Västmanland har nominerat Isabelle Sannestedt från Västerås som kandidat till EU-parlamentet.
Isabelle Sannestedt är ledamot av kultur- och fritidsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige i Västerås. Hon är också ledamot i SSU:s förbundsstyrelse. Beslut om hur socialdemokraternas lista till EU-parlamentet ska se ut ska fattas av partiets förtroenderåd den 29 november.