Frontec i Luleå avvecklas

Datakonsultföretaget Frontec avvecklar verksamheten i Luleå. 69 medarbetare i Luleå berörs. Anledningen är att företaget har för få uppdrag.
Frontec gick i somras samman med ett annat konsultföretag och den nya företagsgruppen heter Acando Frontec. Åtgärderna i det sammanslagna företaget ska förbättra resultatet med 75 miljoner kronor och som följd av detta ska personalstyrkan minska med sammanlagt 135 personer. Avvecklingskostnaderna uppgår till 59 miljoner kronor.