Roy vill ha ett centrum på Gotland

"Enligt min uppfattning måste Gotland vara den mest lämpade platsen för ett nytt Östersjöcentrum". Det hävdar moderaternas förbundsordförande på Gotland, Roy Hansson.
I regeringsförklaringen meddelade statsministern att ett särskilt Östersjöcentrum skall etableras och Roy Hansson påpekar att det nu är mycket angeläget att Gotland agerar när lokaliseringsfrågan skall avgöras. Roy Hansson tror det är viktigt att både Länsstyrelsen på Gotland och Gotlands kommun nu skyndsamt påverkar beslutet så att det blir möjligt att få ett Östersjöcentrum förlagt hit till Gotland.