Krisdrabbat SJ vill tjäna pengar utomlands

Samtidigt som SJ åter förlorar pengar så vill bolagets ledning att SJ expanderar utomlands. SJ väntar nu på att tågtrafiken i övriga Europa ska avregleras och vill då vara med och köra i grannländerna, säger vd Jan Forsberg.
– Under de närmaste två åren ska vi se till att vi får ordning på vår egen verksamhet i Sverige och Skandinavien. När vi är klara med det är vi redo att gå utanför Skandinavien och delta i upphandlingar. Har ni redan tittat på områden ni är intresserade av? – Nej, men vi följer utvecklingen noga, inte minst i Norge och Danmark. Vi hoppas mycket på det här. Det är naturligtvis en utmärkt affärsidé för SJ om vi nu lär oss att bedriva tågtrafik på ett lönsamt sätt och kan attrahera kunder. Då har vi något att sälja utomlands, säger Jan Forsberg. Järnvägstrafiken i Europa går mot en avreglering. EU-kommissionen har slagit fast att det är bättre kundtänkande och mer konkurrens som ska få fart på den stagnerande järnvägstrafiken. Sverige anses här ha kommit längst av alla redan i dag. Det gör att SJ anser sig ha ett försprång med sina erfarenheter och kunskaper. När man väl börjar få kontroll över sin ekonomi så är Jan Forserg beredd att vara med och slåss om nya marknader. Bromsa och gasa samtidigt Enligt SJ-chefen måste bolaget samtidigt med sina besparingar kunna satsa. Som Ekot berättat tidigare planerar SJ att totalrenovera alla X 2000-tåg för att anpassa dem till dagens behov med till exempel bättre mobiltäckning, internetuppkopplingar och ökad komfort för både barnfamiljer och affärsresenärerna, som nu sviker. Planerna på renovering har man i och för sig skjutit framåt på grund av de nya minussiffrorna. Men samtidigt kommer om ett par månader 43 nya tvåvåningståg som ska användas i bland annat Mälardalen för att pressa in fler passagerare i varje tåg. En restidsgaranti ska också öka förtroendet för bolaget. Men samtidigt som SJ vill dra nytta av avregleringen utomlands så är frågan hur man klarar konkurrensen på hemmaplan. Om lite drygt en månad presenteras den statliga järnvägsutredningen som bland annat tar upp frågan om SJ ska förlora monopolet på de lönsamma stambanorna Jan Forsberg säger sig inte vara orolig, men hoppas i så fall att flera tågbolag kan få konkurrera på samma bana och med samma villkor och att konkurrensen inte består av korta anbudsupphandlingar. – Om man vill öppna upp för konkurrens tycker jag man ska införa ett system där man konkurrerar på lika villkor och gör något som är bra för den som reser. Ska man ha upphandling konkurrerar man ju var femte eller tionde år och det gagnar inte resenären, säger Jan Forsberg vd för SJ.
Daniel Rundqvist daniel.rundqvist@sr.se