Tågstopp efter att tre tåg krockat med samma älg

Tågtrafiken mellan Nyköping och Stockholm stoppades helt under morgonen sedan tre tåg kolliderat med en älg på spåret i närheten av Hölö. Resenärerna på tågen blev upp till två timmar försenade.
Först var det ett södergående tåg från Stockholm som körde på älgen. Älgen slungades till det motsatta spåret, men tåget kunde fortsätta mot Nyköping och Malmö. Strax efteråt kom ett norrgående tåg och körde in i den nu döda älgen. Det tåget fick sådana skador så det leddes in på ett sidospår. Och då kom så ett tredje tåg från Nyköping mot Stockholm och körde in i samma älg. Passagerarna i de två senare tågen, merparten pendlare, kom till slut fram till Stockholm tjugo i elva i förmiddags. Sven-Ingvar Håkansson är pressansvarig vid SJ och förklarar hur det kunde hända. - Det första tåget hann inte få fram informationen till det andra tåget innan det hade hunnit köra på älgkroppen. Tyvärr kan sådant här hända, och att det var två tåg på rad var ju väldigt beklagligt.