Misstänkt människosmugglare utlämnas

En 35-årig misstänkt flyktingsmugglare kommer att lämnas ut till Australien. Det har regeringen beslutat.
Mannen anses vara ansvarig för en fartygskatastrof utanför den australiska kusten. I oktober 2001 sjönk ett kraftigt överlastat fartyg med drygt 400 flyktingar från främst Irak och Afghanistan ombord. 350 av dem omkom. De australiska myndigheterna anser att en 35-årig irakisk medborgare, bosatt i Sandviken med tillfälligt svenskt uppehållstillstånd, hade organiserat resan.