Oklart motiv till kapningen av Arctic Sea

Åtta personer har gripits för att ha kapat fartyget Arctic Sea, det säger Rysslands försvarsminister Anatolij Serdjukov. Och de är samma personer som tog sig ombord på fartyget när det befann sig mellan Öland och Gotland.

De åtta kaparna greps av allt att döma när det ryska örlogsskeppet tog kontroll över Arctic Sea för ett och ett halvt dygn sedan i närheten av Kap Verde-öarna, inga skott ska ha avlossats när kaparna övermannades.

Under hela den här besynnerliga affären har det varit oklart om fartyget verkligen kapats, men enligt den ryske försvarsministern Anatolij Serdjukov var det ett rent piratdåd.

Det började på svenskt vatten den 24 juli. Kaparna kom i en mindre motorbåt, de hävdade att de hade tekniska problem men bordade sedan Arctic Sea och tog kontroll över fartyget med vapenmakt. De tvingade därefter besättningen, 15 ryska sjömän, att fortsätta ut i Atlanten med olika instrument avslagna så att man inte kunde följa fartyget.

Av de åtta kaparna uppges fyra komma från Estland, två från Lettland och två från Ryssland. Vilka avsikter och krav gärningsmännen hade har inte klarlagts så det finns alltså en mängd oklara punkter som måste redas ut och förhör med kaparna och besättningsmedlemmarna fortsätter.

Samtidigt verkar de ryska myndigheterna hålla tätt på den information man har. När försvarsminister Serdjukov i går meddelade att man funnit Arctic Sea och att besättningen var välbehållen nämndes inte ett ord om att man samtidigt gripit några kapare, trots att president Dmitrij Medvedev talade om största möjliga öppenhet. Möjligen sitter försvarsminister Serdjukov på fler sensationella upplysningar.

Sten Sjöström, Moskva
sten.sjostrom@sr.se