Minkfarmare överklagar domen

Minkfarmägaren i Kalmar - med kopplingar till Gotland - som dömdes för brott mot utlänningslagen, överklagar nu sin dom till Hovrätten.
Minkfarmägaren menar att de 13 personer från Polen och Litauren som arbetat åt honom utan arbets- eller uppehållstillstånd under minst ett och ett halvt år varit praktikanter och inte svart arbetskraft. Ett liknande brott skedde några år innan på minkfarmen på Gotland, vars ägare även sitter i Kalmar-farmens styrelse. I båda fallen har minkfarmägarna dömts till villkorlig dom och höga dagsböter.