Listeria vanligast i gravad fisk

Listeria-bakterien är vanligast i gravad och rökt fisk, men de högsta halterna finns i smörgåsmat och dessertostar. Det visar en undersökning som Livsmedelsverket och kommunerna gjort.
Närmare 3.500 prover har analyserarats och i 74 av dem, eller två procent, fanns Listeriabakterier. Vanligast var bakterien i gravad fisk, där 15 procent innehöll bakterien. Högst halter fanns i enstaka prover av dessertost, kokt skivad medvurst, vakuumförpackad makrill och en laxpaté. Gravning dödar inte bakterien, och vid kallrökning kommer temperaturen inte heller upp så högt att bakterien dör. Listeriabakterien kan orsaka sjukdomen listerios, den drabbar främst gravida, äldre och personer med nedsatt immunförsvar. I värsta fall kan den leda till missfall eller ett skadat barn. Därför avråds gravida kvinnor sedan länge från att äta dessertostar, gravad och vakuumförpackad mat. Livsmedelsverket rekommenderar att rökt eller gravad fisk förvaras i högst fyra plusgrader och inte längre än tre veckor. Det är många butiker som inte följer detta. Av de fiskar och fiskrätter man tog prover på var det 40 procent som förvarades varmare än fyra grader - och i en del fall var det över åtta plusgrader i förvaringen.