Uppsalabo ska förbättra Sveriges psykvård

Uppsalabon Anders Milton blir nationell samordnare för psykvården i Sverige. Anders Milton, som är medicine doktor och ordförande i Svenska Röda Korset, ska under tre år undersöka och ge förslag på förbättringar av den psykiatriska vården.