Sörmland får vakthavande beslutsfattare

Länsstyrelsen i Sörmland ska få en vakthavande beslutsfattare som är tillgänglig dygnet runt.
Den vakthavande beslutsfattaren ska kunna fatta beslut utifrån länsstyrelsens ledande räddningsledarroll vid större olyckor - exempelvis vid den kärntekniska anläggningen på Studsvik. Funktionen ska börja gälla från nästa månadsskifte och nås via SOS alarm.