Mitthögskolan döps om

Nu finns det tre förslag på vad Mitthögskolan ska heta efter den första januari 2005 när högskolan blir universitet.
Förslagen som nu ligger på Mitthögskolans internwebb är "Mittsveriges universitet", "Mittuniversitetet" eller "Mid Sweden University". Den 20 oktober väntas Mitthögskolans styrelse fatta beslut om namnet.