Lek också viktigt i skolan

I Uppsala ska flitiga högstadieelever kunna läsa gymnasiekurser. Risken är att det blir hetsigare stämning i skolan, säger Christer Stensmo, docent i pedagogik vid lärarhögskolan i Uppsala.
- Jag tycker det är ett väldigt intressant i förslag. Jag kan tänka mig att 25 - 30 procent av de som går i årskurs nio har förutsättningar för det här. Christer Stensmo säger samtidigt att idén viker av mot den ideologi som råder i dag, där man mer betonar jämlikhet. Nu är det individuella kunskapsmål som lyfts fram. Det är för att göra skolan mer flexibel som Uppsala kommun vill att det ska gå att läsa gymnasiekurser på högstadiet. Elever som lärt sig de dem ska på högstadiet, ska kunna gå vidare med gymnasiets kurser i till exempel matte, svenska och engelska. Bland elever och lärare i Uppsala är reaktionerna blandade. Två tjejer på Tiundaskolan ser både för och nackdelar. - Jag tycker det är bra, för man går ju till skolan för att lära sig. - Men det kan ju vara så att man slarvar på med nians mattebok också, bara för att få komma till gymnasiets. Då lär man sig ju inte så bra. Christer Stensmo säger att det här ställer större krav på lärarna, som måste kunna undervisa i gymnasiekurser också. Han ser också en risk i att eleverna drivs på för hårt. - I Japan finns det elever som tar livet av sig för att de känner för hård press. Utrymme för att leka och vara ung ska det naturligtvis också finnas i skolan.