Inga mer pengar till psykiskt sjuka i Trollhättan

Trollhättans kommun klarar inte att ta hand om personer som är både psykiskt sjuka och missbrukare. Men i den politiska mål och resursplanen för nästa treårsperiod lyfts den här gruppen fram särskilt.
Lena Johansson avdelningschef för vuxenstöd inom arbetsmarknads och socialförvaltningensäger att de här personerna behöver mer hjälp i sin vardag än de får idag. De behöver också andra boendeformer än kommunen kan erbjuda för närvarande. Men kommunen kommer inte att satsa mer pengar på de psykiskt sjuka.