Milton blir nationell samordnare för psykvården

Anders Milton blir nationell samordnare för den psykiatriska vården. Han presenterades av socialminister Lars Engqvist vid en presskonferens idag. Anders Milton anser att det är just problemen med samverkan mellan landsting och kommuner som gör att den psykiatriska vården fungerar dåligt.
Anders Milton är medicine doktor, ordförande i Svenska Röda korset och har varit ordförande i Saco och direktör i Sveriges Läkarförbund. Han kommer att tillträda om en vecka. – Jag har accepterat det uppdraget eftersom jag tycker att det är ett viktigt samhällsuppdrag. Det handlar om en grupp patienter med svår psykisk ohälsa och det handlar om de individerna, det handlar om deras familjer och anhöriga och ibland handlar det också om resten av samhället, säger Anders Milton. Det är framför allt frågan kring hur landstingen har använt pengarna som de fått från regeringen som ska utredas. Även frågan kring fler platser i psykiatrin ska ses över. Stort hopp till Miltons arbete Lars Engqvist sa på torsdagen att han ställer stort hopp till Anders Miltons arbete och han slog tillbaka på en del av den kritik som han fått den senaste tiden om att regeringen inte skulle ha gjort tillräckligt. Lars Engqvist menar att man nu måste avvakta Anders Miltons förslag på förbättringar innan det kan bli tal om nya lagförslag eller ändringar men att sådana kan bli aktuella. Kan tänka sig lagändringar Tidigare har Lars Engqvist sagt att det inte är lagstiftningen det är fel på men nu säger han att han kan tänka sig ändringar. Framför allt i frågan kring tvångsvård. Hur en sådan förändring kan tänkas komma att se ut ville Anders Milton inte kommentera. Men Lars Engqvist menade att han inte ändrat uppfattning i frågan. – Jag har hela tiden sagt att på en punkt kan man behöva pröva om det behövs någon förändring, och det gäller den här situationen som har förts om tvång i öppenvården. Den frågan bör prövas och jag tycker inte att man ska utesluta att det kan krävas en lagändring, säger socialminister Lars Engqvist.
Sara Hägg sara.hägg@sr.se