Dyster byggkonjunktur - särskilt i Stockholm

Läget på byggmarknaden ser fortsatt dystert ut. Den förbättrade internationella konjunkturen leder inte till någon vändning enligt Sveriges Bygginduistriers senaste prognos.
Värst är det i Stockholm där lågkonjunkturen tycks ha bitit sig fast och var sjätte kontor nu står outhyrt. Henrik Eriksson som är chef för uthyrningen på AP-fastigheter visar runt i ett av de centralt belägna. Utvecklingen mot fler och fler tomma kontorslokaler i Stockholm fortsätter enligt Sveriges Byggindustriers nya prognos. I Göteborg och Malmö är läget mer stabilt och de outhyrda lokalerna betydligt färre. Att så många fler kontor gapar tomma i Stockholm speglar att Stockholms arbetsmarknad som domineras av IT, finans och telekom försvagats mer och djupare av lågkonjunkturen än andra delar av landet och något ljus i tunneln ser inte Peter Stoltz prognoschef på Byggindustrierna. Det betyder också fallande kontorshyror, låg orderingång till arkitekter och ökande byggarbetslöshet. Byggindistrierna tror att det tar minst fem år innan de tomma kontoren hyrts ut och det finns behov av att bygga nya. För de som hyr ut lokaler idag, som Henrik Eriksson på AP-fastigheter, är förutsättningarna annorlunda än för ett par tre år sen, när det mesta stod på topp. Pia Lille, reporter