Fortsatt dystert på byggmarknaden

Läget på byggmarknaden ser fortsatt dystert ut. Den förbättrade internationella konjunkturen leder inte till någon vändning enligt Sveriges Byggindustriers senaste prognos. Värst är det i Stockholm där lågkonjunkturen tycks ha bitit sig fast och vart sjätte kontor nu står outhyrt.
Utvecklingen mot fler och fler tomma kontorslokaler i Stockholm fortsätter enligt Sveriges Byggindustriers nya prognos. I Göteborg och Malmö är läget mer stabilt och de outhyrda lokalerna betydligt färre. Att så många fler kontor gapar tomma i Stockholm speglar att Stockholms arbetsmarknad som domineras av it, finans och telekom försvagats mer och djupare av lågkonjunkturen än andra delar av landet. Något ljus i tunneln ser inte Peter Stoltz prognos chef på Byggindustrierna. – Vi tror att det kommer att ta tid innan man lyckas hyra ut de här lokalerna, åtminstone stora delar av dem. Därmed kommer det också ta tid innan byggandet kommer igång, säger Peter Stoltz. Det betyder också fallande kontorshyror, låg orderingång till arkitekter och ökande byggarbetslöshet. Byggindustrierna tror att det tar minst fem år innan de tomma kontoren hyrts ut och det finns behov av att bygga nytt igen.
Pia Lille pia.lille@sr.se