Sverige kan tvingas driva hårdare flyktingpolitik

Sverige kan tvingas driva en betydligt hårdare flykting- och asylpolitik än i dag.
Det kan bli konsekvensen av det nya EU-fördraget som nu arbetas fram och som innebär att EU-länderna ska ha ett gemensamt asyl- och flyktingsystem. Då försvinner de nuvarande så kallade minimireglerna som kom till efter Balkankonflikten och som tillåter enskilda medlemsländer att driva en mer generös flyktingpolitik. Folkpartiets flyktingpolitiske talesman Erik Ullenhag anser att regeringen har mörkat detta. Ullenhag är mycket kritisk till att regeringen inte har opponerat sig mot det nya EU-fördraget och krävt att minimireglerna ska finnas kvar.