Lärarprotest i Arboga

Samtliga lärare på Stureskolan i Arboga protesterar nu i en skrivelse till barn och utbildningsnämnden mot de minskade resurserna på skolan.
De 32 lärarna menar att det finns ett direkt samband mellan det faktum att allt fler elever har problem att klara betygen och de minskade resurserna. Lärarna har enligt skrivelsen fått fler arbetsuppgifter. Förutom allt fler administrativa uppgifter måste läraren också fungera som bland annat psykolog och mentor. Det gör att det blir allt mindre tid att hjälpa elever som har problem att klara skolan. Men nu är alltså gränsen nådd menar lärarna och kräver bättre resurser till skolan. Det skriver Arboga Tidning.