Gemensam sjukvård inom elva områden

Nu är det klart att samarbetet mellan landstingen i sörmaland och västmanland ska ske på elva områden inom specialistsjukvården.
Det gäller områdena hudsjukvård, kärlkirurgi, hjärtsjukvård, onkologi, specialiserad ortopedi, specialiserad kirurgi, reumatologi, öron-näsa-hals, käkkirurgi, infektionssjukvård och klinisk fysiologi. Samarbetet innebär till exemepl att man kan ha en gemensam specialistklinik antingen i Eskilstuna eller Västerås. Samarbetet ska inledas nästa år.