Risk för intolerans kring behandlingshem

Karlskronas kommunalråd, Mats Johansson (s) tycker att det är en acceptabel lösning att öppna ett behandlingshem för missbrukare på Gullberna. Men han är samtidigt oroad över att debatten kring behandlingshemmet ska präglas av intolerans.
Mats Lundgren, förälder till två av barnen som går i en av skolorna på Gullberna, tycker att debatten framställts allt för hetsk i media och att det inte handlar om intolerans. Men han står fast vid åsikten att just placeringen av verksamheten är en dålig idé. Han kan inte förstå varför man vill placera behandlingshemmet i Karlskronas mest barntäta område.