Kommuner tvingas dra ner på personal

Försämrad ekonomi tvingar tre av länets kommuner att minska sin personalstyrka de kommande två åren.
Flera av länets kommuner aviserar nu stora förändringar på grund av försämrad ekonomi. I Karlshamn räknar man med att tvingas minska personalen med mellan 40 till 70 personer de närmsta två åren. Och diskussioner om personalminskningar och strukturella förändringar förekommer just nu även i Ronneby och Sölvesborg. I Ronneby ska 20 miljoner kronor sparas in under nästa år och enligt personalchef, Per Drysén, finns det tydliga indikationer på att ekonomin även de kommande åren kommer att vara svag i kommunen. För att klara sparkravet kan det bli aktuellt att minska personalstyrkan, men i vilken omfattning är i nuläget inte klart och om det sker så handlar det främst om att inte tillsätta tjänster efter anställda som går i pension. I Sölvesborg förs liknande diskussioner. Här visar budgeten för 2004 på ett underskott på fyra miljoner och de kommande åren pekar på fortsatta försämringar i ekonomin.