Pälsutredningen presenteras

Under fredagen presenteras den utredning som ska ta ställning till om pälsdjursbranschen ska få leva vidare i Sverige.
Det är regionrådet Eva Eriksson som på regeringen uppdrag utrett om det går att stoppa näringen eller om det räcker med hårdare djurskyddsregler. Eva Eriksson säger till ekot att hon kommer presentera ett konkret förslag, men att hon inte avslöjar det förrän under eftermiddagen. Utredningen tillsattes för två år sedan efter socialdemkratiska kongressens beslut att stoppa pälsuppfödningen av etiska skäl.