Älgkött kan vara bakteriebomb

Älgkött, som inte är besiktigat av veterinär, kan vara fullt rena bakteriebomben. Hur bakteriebemängt älgköttet är avgörs till stor del av hur skicklig jägaren är på att ta hand om den skjutna älgen.
Bukskjutningar och slarv i slaktbodarna är några orsaker till att bakterierna kan föröka sig. Är bakteriefloran för hög i det kött man äter kan man drabbas av kräkningar och diarré. Allt kött som säljs i butik är besiktigat och ska inte innehålla en för mycket bakterier.