Valar drabbas av dykarsjuka

Valar verkar kunna få dykarsjuka, och det skulle kunna vara förklaringen till att valar ofta strandar och dör i samband med militärövningar.
Forskare har undersökt 14 valar, som strandade och dog vid samma tillfälle förra året på Kanarieöarna Lanzarote och Fuerteventura. Det hela inträffade bara fyra timmar efter att spansk militär inlett en övning i vattnen därikring, och man misstänker ljudvågorna från militärens sonarsystem. Valarna söker sig upp till ytan för att de plågas av sonarljuden. -Jag tror att de blir stressade och får svårt att dyka och få tag på mat, de har inget normalt dykbeteende. När de kommer upp till ytan blir ljuden svagare och mindre plågsamma för valarna, säger Erland Lettvall som är marinzoolog vid Fiskeriverket. Forskarna tror att djuren stiger upp till ytan för snabbt, och då drabbas även valar uppenbarligen av dykarsjuka, alltså kvävebubblor i blodet och skador i inre organ, och det är den snabba tryckförändringen som leder till döden. Erland Lettvall tycker att militären bör ta hänsyn till valarna när dom genomför övningar. -Kanske genom att göra sådana här övningar i områden där man vet att det inte finns så många marina däggdjur, och kanske jobba mer med de frekvenser som man har sett ger mindre effekter, säger han Det har visat sig att ljud med lägre frekvenser inte påverkar valar lika kraftigt. (Nature)