Nätsida om handel med hotade arter

Nu kan charterresenärer, världsomseglare och djur- och växthandlare snabbt få svar på om det är rätt eller fel att ta med sig olika växter och djur hem från olika platser i världen, och det via en nyöppnad internetsida som tagits fram av Världsnaturfonden med stöd av EU. Internetsidan, som finns i elva språkversioner å däribland svenska, samlar på en plats alla dom regler som finns i EU kring handeln med vilda djur och växter. Syftet är att informera om handel som kan hota växt- och djurarter runt om i världen. (www.eu-wildlifetrade.org)